Ρυθμιζόμενο Μεταλλικό στήριγμα για την τοποθέτηση αρθρωτών συλλεκτών DN32 στους πίνακες R557I

Κωδικός προϊόντος: GIAC-R588FY001 Κατηγορία:

Ρυθμιζόμενο Μεταλλικό στήριγμα για την τοποθέτηση αρθρωτών συλλεκτών DN32 στους πίνακες R557I

ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιγραφή

Μεταλλικό στήριγμα