Ρυθμιζόμενο στηρίγμα για γωνίες εντοιχισμού.

Ρυθμιζόμενο στηρίγμα για γωνίες εντοιχισμού.

ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιγραφή

Ρυθμιζόμενο στηρίγμα